Aviváž Laguna Elegant 5kg

Aviváž Laguna Elegant 5kg
Aviváž Laguna Elegant 5kg

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300980

Avivážní prostředek se sladkou vůní gardénií a lilií dodá prádlu měkkost a hebkost. Chrání a ošetřuje vlákna textilií, usnadňuje žehlení. 5 kg kanystr.

VAROVÁNÍ
Seznam standardních vt o nebezpečnosti, bezpečnostních vt a/nebo pokynů pro bezpečné zacházení použitých v bezpečnostním listu:
H226 Holavá kapalina a páry.
H301 Toxický pi požití.
H311 Toxický pi styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 Toxický pi vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Laguna

Obsah:

5kg

ESHOP_prodej_min:

1

Poslat info známému