PO EXPIRACI-DOPRODEJ Viakal víceúčelový čistící sprej na vodní kámen 750ml

Výprodej
PO EXPIRACI-DOPRODEJ Viakal víceúčelový čistící sprej na vodní kámen 750ml
PO EXPIRACI-DOPRODEJ Viakal víceúčelový čistící sprej na vodní kámen 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300857

OEM:

PG300023

Čistič a odstraňovač vodního kamene je připravený k okamžitému použití ve formě spreje. Zanechává povrchy čisté a ošetřené tak, že zůstávají dlouhodobě lesklé. Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný film, který zajišťuje dlouhotrvající lesk. Kyselá pH formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene.

Použití:
* Odstraňování vodního kamene z umyvadel, toaletních mís, pisoárů, vodovodních kohoutků, sprchových koutů, koupelen i z kuchyňských spotřebičů.

Omezení použití:
* Nepoužívejte na smaltované a plastové komponenty, satinované povrchy, mramor nebo přírodní kámen, stříbro, zlato, měď a hliník.
* Nepoužívejte na horké, poškozené nebo poškrábané povrchy a domácí spotřebiče.
* V případě jakýchkoli pochybností otestujte produkt na malé nenápadné ploše."

Hlavní výhody:
* Odstraňuje vodní kámen
* Při pravidelném používání zabraňuje opětovnému usazení vodního kamene
* Vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody
* Povrchy zůstávají lesklé a zářivé po dlouhou dobu

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P260 - Nevdechujte aerosoly. Nemíchejte s bělicími či jinými čisticími prostředky.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Viakal

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...