Real univerzální dezinfekce bez chloru a alkoholu rozprašovač 500ml

Real univerzální dezinfekce bez chloru a alkoholu rozprašovač 500ml
Real univerzální dezinfekce bez chloru a alkoholu rozprašovač 500ml

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300703

OEM:

004012

Univerzální dezinfekční prostředek bez obsahu alkoholu a chloru rychlý a spolehlivý účinek. Likviduje bakterie, viry a kvasinky, účinnost je ověřena v akreditované laboratoři. Použití v domácnosti, potravinářství, průmyslu a institucích. Na všechny omyvatelné plochy a předměty - podlahy, obklady, dveře, kychyňské pracovní plochy, nádobí, sanitární zařízení, toalety, odpadkové koše, telefony, hračky a další.

VAROVÁNÍ:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Poslat info známému