Mýdlo tekuté Sanytol vyživujicí regenerační mandlové mléko a mateří kašíčka 250ml

Mýdlo tekuté Sanytol vyživujicí regenerační mandlové mléko a mateří kašíčka 250ml
Mýdlo tekuté Sanytol vyživujicí regenerační mandlové mléko a mateří kašíčka 250ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11200255

Většina infekcí je přenášena pomocí rukou, proto je jejich pravidelné mytí tím nejjednodušším způsobem, jak infekcím předcházet. Dezinfekční vyživující a obnovující tekuté mýdlo SANYTOL hypoalergenní složení, které je obohaceno o přírodními výtažky z mandlového mléka a mateří kašičky.
Zahubí 99,9 % bakterií, virů a plísní, včetně viru chřipky typu A (H1N1). Chrání před vysycháním pokožky. Hypoalergenní a dermatologicky testované složení. Jemná vůně mandlového mléka a mateří kašičky.

Varování
Obsah nebezpečných látek
Benzalkonium Chloride 0.95%
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Sanytol

Obsah:

250ml

Format:

Jiná

ESHOP_Vune:

Mléko a kašička

Vlastnost_Hygiena:

Dezinfekční

Druh_Hygiena:

Tekuté

Typ_Uklid:

S pumpičkou

Poslat info známému