Osvěžovač Ambi Pur sprej Flowers & Spring 300ml

Osvěžovač Ambi Pur sprej Flowers & Spring 300ml
Osvěžovač Ambi Pur sprej Flowers & Spring 300ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11400208

OEM:

76080037

Osvěžovač vzduchu s technologií Odourclean odstraňuje nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechává lehkou svěží vůni květin a jara. Zatímco některé jiné osvěžovače vzduchu pouze překrývají zápach, Ambi Pur pachy skutečně odstraňuje, abyste mohli Vy i Vaši hosté spokojeně dýchat. Na rozdíl od jiných osvěžovačů vzduchu neobsahuje žádné nebezpečné plyny, ale jako hnací plyn používá 100% přírodní dusík. Ambi Pur funguje jako čerstvý jarní vánek, který vyžene i nepříjemné přetrvávající zápachy a zanechá pouze lehkou svěží vůni.

Varování:
H222+H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ambi Pur

Obsah:

300ml

ESHOP_Vune:

Květinová

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...