Dr.Devil WC gel bodový blok 3v1 Japanese Garden 75ml

Dr.Devil WC gel bodový blok 3v1 Japanese Garden 75ml
Dr.Devil WC gel bodový blok 3v1 Japanese Garden 75ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300822

WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :

P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Dr. Devil

Hmotnost:

75ml

Poslat info známému