Odmašťovač kuchyní univerzální Lavon 750ml

Odmašťovač kuchyní univerzální Lavon 750ml
Odmašťovač kuchyní univerzální Lavon 750ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300721

OEM:

216402

Extra šetrný univerzální odmašťovač na všechny povrchy v kuchyních i jinde v domácnosti. Pro snadné odstranění nečistot, tuků, zapečenin a zaschlé mastnoty. Vhodný na nádobí, digestoře, kuchyňské linky, mikrovlnné trouby, sporáky, dřezy, žaluzie, kachličky a spáry. Zanechává povrchy zářivě lesklé.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti – H věty a EUH věty:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení – P věty:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Doplňující informace:
EUH 208 Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Lavon

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...