Oplachovač do myčky Jar Professional P&G ProfiLine 10L

Oplachovač do myčky Jar Professional P&G ProfiLine 10L
Oplachovač do myčky Jar Professional P&G ProfiLine 10L

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300601

OEM:

PG200025

Koncentrovaný prostředek na oplachování z řady Jar P&G ProfiLine je určen pro mytí nádobí v profesionálních myčkách s krátkým cyklem (1-5 min) a s automatickým dávkováním. Obsahuje polymery ve formě koncentrované lešticí látky, která napomáhá předcházet tvorbě a vzniku kapek a šmouh na površích a zároveň přináší lesk, který Vy i Vaši zákazníci očekáváte. Použijte při oplachování pro zářivě se lesknoucí a rychleschnoucí nádobí.

Použití:
• Automatické mytí nádobí v profesionálních myčkách s krátkým cyklem a s dávkovacím zařízením.

Omezení použití:
• Nepoužívejte na materiály citlivé na kyselé složení (např. porézní keramika, přírodní kámen).

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Jar

Obsah:

10L

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému