Prací gel Ariel Professional 90praní 4,95L

Prací gel Ariel Professional 90praní 4,95L
Prací gel Ariel Professional 90praní 4,95L

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300117

OEM:

PG100049

Tekutý prací gel je univerzální prací prostředek, který je vhodný na ruční praní a pro všechny druhy praček. Spolehlivě odstraňuje i odolné skvrny při prvním praní a zároveň je k prádlu jemný a šetrný. Na rozdíl od jiných pracích prostředků totiž začíná působit přímo uprostřed praní a přirozeně tak proniká do hloubky vláken. Speciální enzymy ochraňují a zjemňují bavlněná vlákna i jiné druhy tkanin. Zanechává prádlo čisté, svěží a provoněné jemnou vůní. Účinný při teplotě 30 °C.

Varování
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP):
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ariel

Obsah:

4,95L

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému