Prací prášek Ariel Aplha/Alfa univerzal 15kg

Prací prášek Ariel Aplha/Alfa univerzal 15kg
Prací prášek Ariel Aplha/Alfa univerzal 15kg

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300761

OEM:

PG100004

Univerzální enzymatický práškový prací prostředek, který účinně odstraňuje běžná zašpinění. Je určený především do profesionálních prádelenských provozů. Nové složení pracího prostředku na bílé prádlo Ariel Alfa bylo vylepšeno tak, aby pralo bílé prádlo dokonce ještě důkladněji. Ariel Alfa obsahuje v porovnání s předchozí verzí 2,5x více optických zjasňovačů, které obnovují bělost a prádlo díky tomu vypadá déle jako nové. Udržuje a vylepšuje původní bělost dokonce i po 50 vypráních (nezávisle testováno TZU Brno). Obsahuje polymer, který zamezuje usazování nečistot v prádle.

Vlastnosti:
* Šetrně pere při nízkém chemickém poškození vlákna.
* Je vhodný pro použití při teplotách 40-90 °C.
* Pro všechny typy pracích strojů.

Použití:
* Pro bílé a stálobarevné prádlo.

Omezení použití:
* Nepoužívejte v automatických dávkovačích.
* Není vhodný na vlnu a hedvábí.

Hlavní výhody:
* Skvěle odstraňuje běžné zašpinění
* Obnovuje a udržuje dlouhodobou bělost prádla
* Pere šetrně, minimalizuje chemické poškození vláken
* Zamezuje usazování nečistot v prádle
* Bezfosfátový

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP) :
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) :
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Ariel

Obsah:

15kg

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému