Prací prášek Robeta univerzal 600g

Prací prášek Robeta univerzal 600g
Prací prášek Robeta univerzal 600g

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

30102915

OEM:

002068

Univerzální prací prášek, pro namáčení, předpírku a praní. Nevhodný pro vlnu a hedvábí. Použitelný při všech teplotách, neobsahuje fosfáty. Prádlu dodává ochranu před zašednutím i při nízkých teplotách.

Složení : <5% aniontové povrchově aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, parfém

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP):
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí Pokyny pro bezpečné zacházení:Po manipulaci důkladně omyjte ruce.PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Robeta

Obsah:

600g

Poslat info známému