Sanytol dezinfekce na podlahy a plochy 1L

Sanytol dezinfekce na podlahy a plochy 1L
Sanytol dezinfekce na podlahy a plochy 1L

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300486

OEM:

42632250

Univerzální čistič na podlahy a velké plochy značky Sanytol zajistí hygienicky čistou s 99,9% účinností. Tento přípravek nabízí hned 4 účinky - odmašťuje, odstraňuje vodní kámen, dezinfikuje a provoní.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍSTŘEDISKO nebo lékaře, tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady, pokud obsah není zcela spotřebován.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Sanytol

Obsah:

1L

Druh_Uklid:

Univerzální

Vlastnost_Uklid:

Dezinfekční

ESHOP_Vune:

JIné

Varianty balení:

1

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...