WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Sunset blossom 75ml

WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Sunset blossom 75ml
WC gel bodový blok 3v1 Dr.Devil Sunset blossom 75ml

Dostupnost:

Skladem

Kód:

11300729

WC bodový blok se speciální látkou pro vyšší účinnost a hygienickým dávkováním preventivně působí proti usazování vodního kamene, svěže voní a důkladně čistí. Doba působení jedné kytičky je cca jeden týden. Při aplikaci do místa většího proudu vody získáte lepší účinnost, aplikací mimo hlavní proud vody prodloužíte životnost, avšak za cenu nižší účinnosti. Pro rovnoměrné čištění celé toalety aplikujte kytičku na obě strany mísy.

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 : Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení :
P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 : PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Doplňující informace o nebezpečnosti :
EUH208 : Obsahuje citronellol, benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Dr. Devil

Obsah:

75ml

Vlastnost_Uklid:

Čistící

ESHOP_Vune:

Květinová

Poslat info známému