Jar Professional P&G ProfiLine 5L

Jar Professional P&G ProfiLine 5L
Jar Professional P&G ProfiLine 5L

Dostupnost:

Na dotaz

Kód:

11300898

OEM:

PG200004

Profesionální prostředek na ruční mytí nádobí z řady Jar ProfiLine je určený na všechny druhy nádobí, od nerezu po porcelán. vynikající odmašťovací účinek a efektivně odstraňuje mastnotu a zbytky potravin, zaschlé a připečené zbytky jídla z hrnců, pánví, příborů, talířů a ostatního kuchyňského vybavení. Specifická směs povrchově aktivních látek byla pečlivě vyvinuta tak, aby účinně pronikla i pod mastnotu a zaschlé nečistoty, uvolnila je a následně odstranila z nádobí a kuchyňského vybavení. S jemnou vůní citronu.

Hlavní výhody:
* 100% účinný proti mastnotě
* Efektivně odstraňuje i zaschlé a připečené nečistoty
* 5l láhev umyje 25.000 talířů
* Ekonomický provoz díky možnosti přesného dávkování (pumpa)

VAROVÁNÍ
Standardní věty o nebezpečnosti
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P501 – Odstraňte obsah / obal v příslušném místním zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

ROZVOZ POUZE PO OSTRAVĚ A OKOLÍ NEBO OSOBNÍ ODBĚR. NENÍ MOŽNÉ DODÁNÍ PŘEPRAVNÍ SLUŽBOU ANI ZÁSILKOVNOU.

Parametry výrobku:

Porovnat

Značka:

Jar

Obsah:

5L

ESHOP_Vune:

Citron

Poslat info známému

S tímto produktem zákazníci nejčastěji kupují...